เรียนดี มีวินัย จิตกายแจ่มใส ภูมิใจท้องถิ่น

________________________________________________

Facebook

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองวบัว

Click

กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 8 โรงเรียน

Read More

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และเทศบาลนครเชียงราย

Read More

วิสัยทัศน์

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้เรียนมีสุขภาวะ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Information

About CRMS2

Present

Present

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 12 ถนนหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 57000 โทร. 0-5371-1969 โทรสาร 0-5360-0898

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ผลงานทางด้านต่างต่างของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว บทความ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม ฯลฯ

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วีดิทัศน์ กิจกรรม ต่างๆของทางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

อัลบั้มรูปภาพ

อัลบั้มรูปภาพ

Website Designer

Fusce eu turpis ipsum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus scelerisque mauris eu neque interdum sagittis.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

System CRMS 2

ติดต่อ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว