กิจกรรมงานฮักบ้านเฮาครั้งที่ 16 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562