กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่หอฝิ่น วัดพระธาตุผาเงา และสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย