กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562
นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานในพิธี กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และนอกจากนี้โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวยังจัดกิจกรรมทำความดีถวายพ่อโดยร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนและวัดพระนอน