กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562