ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัล ” ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย ” ที่มอบโดย พระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี ในวันที่ 12 ตุลาคม ณ วิหารดินไร่เชิญตะวัน