จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระนอน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562