นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่