ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์

📢 📢 Welcome back to school
📲📱📲📱📲📱📲📱📲📱
เนื่องด้วยสถานการณ์​ Covid-19 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จึงได้นำระบบการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน​เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นป.4-6 ดังนั้นจึงขอเชิญนักเรียน และผู้ปกครองเข้ารับฟังการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม​ 2563 เวลา 10.00 น.-11.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

ลิ้งค์ชี้แจงการใช้ระบบ
https://meet.google.com/nok-jgys-usp ป.4

https://meet.google.com/qsk-ikxn-jot ป.5

https://meet.google.com/bay-xaur-idn ป.6


หมายเหตุ
1.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเข้าชมได้
2.ใช้คอมต้องเข้าสู่ระบบ E-mail ที่ทางโรงเรียนได้แจกให้กับนักเรียน
3.ใช้สมาร์ทโฟนต้องดาวน์โหลด App Google meet และเข้าสู่ระบบ E-mail ที่ทางโรงเรียนได้แจกให้กับนักเรียน
4.ให้นักเรียนเข้าลิ้งค์ ตามชั้นเรียนของนักเรียนเท่านั้น
5.ศึกษาวิธีการเข้าสู่ระบบ E-mail และการใช้ Google meet ได้ทางลิ้งนี้ https://qrgo.page.link/LXza4
6.การจัดการสอนนี้​ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน​ ไม่มีการวัดผล​ หรือตัดเกรด​ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้​ ทางโรงเรียนมีชุดแบบฝึกให้​นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง​ และมีครู​ให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ และเมื่อเปิดภาคเรียน​ทุกคนจะได้เรียนเหมือนกัน​ครบตามหลักสูตร