ยุวสาสมาธิ ร.ร. เทศบาล 2 หนองบัว ป. 5-6 จ. เชียงราย