วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดระบบการเรียนการสอนแบบ New normal และการปฏิบัติแบบวิถีใหม่ Social Distancing