วันที่ 13 กันยายน 2562 นำโดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอโณทัย จิระดา คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้เข้าร่วมงานวันกตัญูญูปุพเปตพลี 12 เป็ง ณ วัดเชตวัน (พระนอน) อ.เมือง จ.เชียงราย