วันที่ 2 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกิจกรรม English Day Camp ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอโณทัย จิระดา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย