รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราตั่งแต่ 17 -30 กรกฏาคม 2566