รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา แม่ครัว 2 อัตรา ตั่งแต่ 22-30 สิงหาคม 2566