รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณ ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้างครูชาวต่างประเทศ (English for communication)ครูชาวไทย (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)ครูชาวไทย (สอนวิชาคณิตศาสตร์)