วันศุกร์ที่ 5 เดือน มิถนายน พ.ศ.2563

เวลา

09.00 น. – 10.00 น.

วันศุกร์ที่ 12 เดือน มิถนายน พ.ศ.2563

เวลา

09.00 น. – 10.00 น.

วันศุกร์ที่ 19 เดือน มิถนายน พ.ศ.2563​

เวลา

09.00 น. – 10.00 น.

วันศุกร์ที่ 26 เดือน มิถนายน พ.ศ.2563​

เวลา

09.00 น. – 10.00 น.