วันศุกร์ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563​

เวลา

10.00 น. – 11.00 น.

วันศุกร์ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563​

เวลา

10.00 น. – 11.00 น.

วันศุกร์ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563​

เวลา

10.00 น. – 11.00 น.

วันศุกร์ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563​

เวลา

10.00 น. – 11.00 น.