วันศุกร์ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา

11.00 น. – 12.00 น.

เวลา

13.00 น. – 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา

11.00 น. – 12.00 น.

เวลา

13.00 น. – 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา

11.00 น. – 12.00 น.

เวลา

13.00 น. – 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เวลา

11.00 น. – 12.00 น.

เวลา

13.00 น. – 14.00 น.