รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567

เลือกระดับชั้นที่จะสมัครออนไลน์

หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศที่แนบมาให้ด้านบนนี้ให้เข้าใจก่อนคลิกสมัคร

ระบบจะทำการเปิดรับสมัครได้ภายในวันที่ 3 – 30 มกราคม 2567

กรณีไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ ให้ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อไปยื่นสมัครที่โรงเรียน