เผยแพร่ผลงาน นางสาว อโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว