เชิญร่วมประชุม ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564