ประกาศ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว รายชื่อผู้ผ่านการประเมินลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ครูชาวต่างประเทศ) (ครูวิชาภาษาไทย)