รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง – ครูชาวต่างประเทศ (สอนวิชาคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา