ระดับ อนุบาล 1

•การแต่งกาย ชุดธรรมดา สุภาพ เรียบร้อย
•เวลาเรียน เริ่ม 08.30 – 15.30 น.
•นักเรียนแบ่งกลุ่ม A B มีจำนวน 6 กลุ่ม
•รายชื่อนักเรียน คลิก

ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1

•การแต่งกาย ชุดธรรมดา สุภาพ เรียบร้อย
•เวลาเรียน เริ่ม 08.30 – 15.30 น.
•นักเรียนแบ่งกลุ่ม A B มีจำนวน 6 กลุ่ม
•รายชื่อนักเรียน คลิก
•ตารางเรียน คลิก