แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม (ภายใน) ระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566