แจ้งแผนผังอาคาร, กำหนดการแข่งขัน และเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว