ประกาศผู้ปกครองพบปะ ครูประจำชั้น และรับอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน