ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา และแม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ตุลาคม 2565