เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566