รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอนภาษาไทย คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่การเงิน