ก่อนจะเข้าเรียน

ให้คลิกอ่าน

>>ข้อควรปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ก่อน<<

 

วีดิโอขั้นตอนการใช้ระบบเรียนออนไลน์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

คู่มือการใช้งาน Google classroom