แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม (ภายนอก)ระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566