รายชื่อผู้มีผ่านการประเมินในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง1) ครูชาวต่างประเทศ (สอนวิชาวิทยาศาสตร์)2) ครูชาวต่างประเทศ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)3) ครูชาวไทย (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)รายงานตัว ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566