รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ทักษะและเจตคติเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูชาวไทย (สอนวิชาภาษาจีน)วันที่ 10 ตุลาคม 2566