ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ครูชาวต่างประเทศ)Announcement of English Teachar