รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูชาวไทย (สอนวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา